+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus
Blog

Werkgevers in de Metaal en Techniek sector: let op!

Categorieën: CAO-recht, Geen categorie
31/01/2019
 
 

Het is niet uitzonderlijk dat een werknemer in de praktijk andere werkzaamheden verricht dan hetgeen in zijn arbeidsovereenkomst staat. Dit verschil is niet onbelangrijk. Bijvoorbeeld voor de toepasselijkheid van een cao. Want wat is daarvoor doorslaggevend: de overeengekomen werkzaamheden of de feitelijke werkzaamheden?

De Hoge Raad heeft hier nu uitsluitsel over gegeven voor de Metaal en Techniek regelingen (Hoge Raad 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2363). Wat speelde er?

De casus

De werkgever houdt zich bezig met verkoop, service en reparatie op het gebied van industriële besturingsapparatuur. De werknemers van de werkgever zijn verspreid over verschillende werkmaatschappijen. Een van deze werkmaatschappijen houdt zich vooral bezig met onderzoeks-, reparatie-, en testactiviteiten. Deze werkmaatschappij heeft voor de werknemers een pensioenvoorziening getroffen bij een verzekeraar.

De pensioenfondsen behorend bij de Metaal en Techniek-cao stellen dat de werkmaatschappij onder de werkingssfeer van deze cao valt, en dat de werkmaatschappij zijn werknemers onder moet brengen bij de pensioenfondsen van Metaal en Techniek.

Volgens de werkgever hoeft dit niet, omdat de werknemers feitelijk meer dan 50% van hun arbeidsuren verrichten aan analyses en minder dan 50% van hun arbeidsuren aan de daadwerkelijke reparaties. Deze laatste werkzaamheden vallen wel binnen de werkingssfeer van Metaal en Techniek, terwijl de eerste dat niet doen. De kantonrechter oordeelt dat de werkgever onder de werkingssfeer van de Metaal en Techniek-regelingen valt. Het gerechtshof komt tot een tegenovergestelde uitspraak.

Hoge Raad

De Hoge Raad beoordeelt de vraag of de werkgever onder de werkingssfeer van de cao Metaal en Techniek valt. De werkingssfeerbepaling luidt als volgt:

Onder ‘werkgever in de Metaal en Techniek’ wordt in deze CAO verstaan de werkgever bij wie het aantal overeengekomen arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers die betrokken zijn bij de werkzaamheden zoals uitgeoefend in de in artikel 3 genoemde takken van bedrijf (binnen de Metaal en Techniek), groter is dan het aantal overeengekomen arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers die betrokken zijn bij werkzaamheden zoals uitgeoefend in enige andere afzonderlijke bedrijfstak (buiten de Metaal en Techniek), blijvende bij de hier voren omschreven vergelijking de economische functie van elk der werkzaamheden buiten beschouwing.”

De Hoge Raad bepaalt dat het voor de beantwoording van de vraag of een werkgever onder deze werkingssfeer valt, de overeengekomen werkzaamheden doorslaggevend zijn. Dus: de Metaal en Techniek-cao is van toepassing als de overeengekomen werkzaamheden van het merendeel van de werknemers onder de in de cao beschreven werkzaamheden vallen.

Praktijk

Kortom: voor de vaststelling van de vraag of een werkgever binnen de werkingssfeer van Metaal en Techniek valt is van belang wat voor werkzaamheden met werknemers is overeengekomen. Dit wordt niet beïnvloed door feitelijke werkzaamheden die een werknemer verricht. Voor werkgevers iets om in de gaten te houden!

Tags: , , ,

Blog

 
Delen op