Fraude en integriteit

Fraude en integriteit

Heeft u een vermoeden van fraude of een integriteitsschending? Of wordt u dat verweten? In al deze gevallen staan de ervaren specialisten van onze praktijkgroep voor u klaar. We adviseren u bij het volgen van de juiste procedures en begeleiden u om op juiste wijze de juiste beslissingen te nemen, ook met het oog op een eventueel latere juridische procedure. Wij adviseren u bij de complexe belangenafweging die in soort kwesties vaak aan de orde is. Uiteraard zo nodig in nauwe samenwerking met andere disciplines zoals forensisch onderzoek, strafrecht en communicatie. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Dus staan we u ook op het gebied van preventie met raad en daad bij.

  • Compliance (risico-inventarisatie en preventiebeleid)
  • Fraude (of een vermoeden daarvan)
  • Integriteitsschending (of een vermoeden daarvan)
  • Arbeidsrechtelijke sancties en geschillenbeslechting in het kader van fraude en integriteitskwesties

Heeft u vragen op het gebied van fraude en integriteit? Neem dan rechtstreeks contact op met: