+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

Blog categorie: Privacy

 

Verstrekken negatieve referentie over oud werknemer onrechtmatig?

Recent heeft het hof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan over de vraag of de negatieve referentie die een werkgever over een oud werknemer (een docent) verstrekte onrechtmatig is. De docent stelde namelijk dat hij zijn nieuwe baan hierdoor zou zijn misgelopen. De docent werd in het Lees meer


Welke privacy rechten heeft een werknemer?

Autoriteit Persoonsgegevens legt een dwangsom op van EUR 48.000,- Eerder deze maand werd bekend[1] dat de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) een dwangsom van EUR 48.000,- heeft ingevorderd bij Theodoor Gilissen Bankiers (TGB). De reden hiervoor was dat de bank geen gehoor had gegeven aan een verzoek Lees meer


Privacy & de OR (Deel II): Welke rol heeft de OR bij de implementatie van de AVG?

In deel I van de blog over privacy & de OR is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op hoofdlijnen besproken. Daarbij hebben wij met name aandacht besteed aan de verantwoordingsplicht (accountability) en de nieuwe verplichtingen voor organisaties in het kader van de AVG. Wij concludeerden toen dat Lees meer


Privacy & de OR: Wat moet u als OR-lid weten over de AVG

Op 25 mei a.s. wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Dit betekent dat de AVG per diezelfde datum ook van toepassing wordt op het Nederlandse bedrijfsleven. Organisaties zullen dan ook voor zover mogelijk “AVG-proof” moeten Lees meer


Sollicitanten googelen mag niet zomaar (meer)

Het is geen geheim dat werkgevers graag gebruik maken van internet en sociale media, bijvoorbeeld bij de zoektocht naar een geschikte kandidaat voor een openstaande functie. Het ‘online screenen’ is immers een gemakkelijke en goedkope manier om meer te weten te komen over de sollicitant. Lees meer


Nieuwe beleidsregels ‘de zieke werknemer’

De privacy van een (zieke) werknemer wordt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens geschonden als een werkgever medische gegevens van de werknemer registreert. Werkgevers mogen gezondheidsgegevens namelijk niet zomaar verwerken. Dit bleek al eerder uit een in maart jl. gepubliceerd rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens naar aanleiding Lees meer


Nieuwe Autoriteit persoonsgegevens kan tanden laten zien

Vanaf 1 januari 2016 wordt het oppassen met het verwerken van persoonsgegevens van werknemers. Momenteel kan het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) een bestuurlijke boete opleggen van maximaal EUR 4.500,- bij niet-naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Per 1 januari 2016 kan de zogeheten Autoriteit Lees meer


 
Delen op