+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

Blog

Minister Koolmees geeft meer informatie over compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschikte werknemer

Categorieën: Arbeidsongeschikte werknemer, Arbeidsongeschiktheid, Individueel ontslag, Ontslag, Ontslagvergoeding, Transitievergoeding
19/12/2019

Op 1 april treedt de zogenoemde ‘Compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer’ (hierna: Compensatieregeling) in werking. In deze Compensatieregeling wordt geregeld dat compensatie door het UWV wordt verstrekt voor een betaalde transitievergoeding na ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Doel van de compensatieregeling Lees meer

Auteurs: Dianne van Moerkerk, Yillis Smit

Werkgevers krijgen drie maanden uitstel administratieve verplichtingen rondom WW-premie

Categorieën: WAB
12/12/2019

Minister Koolmees heeft op 9 december 2019 in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat werkgevers drie maanden extra de tijd krijgen om aan te tonen wie bij hen in vaste dienst werkt. Dit is van belang met oog op de intreding van de Lees meer

Auteur: Loes Wevers

Hoge Raad doet uitspraak over afwikkeling slapende dienstverbanden

Categorieën: Arbeidsongeschikte werknemer, Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsovereenkomst, Individueel ontslag, Ontslag, Ontslagvergoeding, Transitievergoeding
12/11/2019

Slapende dienstverbanden Op vrijdag 8 november 2019 heeft de Hoge Raad een langverwachte uitspraak gedaan over de verplichtingen van de werkgever ten aanzien van de zogenoemde ‘slapende dienstverbanden’. Dit zijn dienstverbanden die na twee jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer niet worden beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Lees meer

Auteurs: Dianne van Moerkerk, Yillis Smit

Update arbeidsrecht

Categorieën: Overgang van onderneming
09/10/2019

Wijziging regelgeving overgang van onderneming In geval van faillissement gelden nu niet de ‘gewone regels’ met betrekking tot overgang van onderneming op basis waarvan werknemers hun rechten behouden als zij overgaan naar de overnemende partij. In de toekomst wijzigt dit mogelijk als gevolg van het Lees meer

Auteur: Carola Meyer-de Swaan

Een veilige werkplek, hoe zit het ook alweer?

Categorieën: Arbeidsongeschikte werknemer, Arbeidsongeschiktheid, Werkgeversaansprakelijkheid
02/09/2019

Uitgegleden in de supermarkt Het Hof Den Haag heeft op 21 mei 2019 geoordeeld over de volgende casus. Een caissière werkzaam in een supermarkt, glijdt na haar werktijd, tijdens het doen van privé boodschappen, uit over een natte vloer en komt ten val. De volgende Lees meer

Auteurs: Dianne van Moerkerk, Jacobien Sap

Niet meewerken aan mediation in dit geval geen reden voor een loonstop

Categorieën: arbeidsconflict   , Arbeidsongeschiktheid, Mediation
14/08/2019

Is sprake van een arbeidsconflict, dan wordt vaak – al dan niet door de bedrijfsarts na een ziekmelding van de werknemer – voorgesteld om in mediation aan een oplossing te werken. Een uitgangspunt van mediation is dat het op vrijwillige basis plaatsvindt en dat partijen Lees meer

Auteur: Bénine van Huisstede-Zeijlstra

Het strafontslag na inwerkingtreding van de Wnra.

Categorieën: Ambtenarenrecht
20/06/2019

De uitspraak (Centrale Raad van Beroep, 16 mei 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1664)Een medewerker heeft (onvoorwaardelijk) strafontslag gekregen vanwege te weinig verlof afschrijven, te lang pauzeren en e-mailgebruik in strijd met de geldende gedragsregels. In 2010 was al eens met hem gesproken over het feit dat hij te Lees meer

Auteur:

Ketenbepaling en opvolgend werkgeverschap

Categorieën: Ambtenarenrecht
13/05/2019

De uitspraak (Centrale Raad van Beroep, 26 juli 2018, TAR 2018/160) Een medewerker heeft de volgende dienstverbanden/aanstellingen gehad: 4 september 2013 – 1 januari 2014: een uitzendovereenkomst en van daaruit gedetacheerd bij het OM in de functie van administratief medewerker;  1 januari 2014 – 1 Lees meer

Auteur: Loes Wevers

Meer rechten voor flexibele werknemers

Categorieën: Arbeidsovereenkomst, Flexibele arbeidsrelaties (extern), Flexibele arbeidsrelaties (intern)
29/04/2019

De bescherming van werknemers in de zogenaamde platformeconomie is een actueel vraagstuk. Eerder moest een Nederlandse rechter oordelen of de overeenkomst tussen Deliveroo en een van haar fietskoeriers gekwalificeerd moest worden als een arbeidsovereenkomst, dan wel een opdrachtovereenkomst. De roep om betere arbeidsvoorwaarden voor de Lees meer

Auteur: Loes Wevers

Niet voldoen aan re-integratieverplichtingen – sanctie(s)

Categorieën: Ambtenarenrecht
26/04/2019

De uitspraak (Centrale Raad van Beroep , 11 augustus 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3034) Een rijksambtenaar heeft zich in 2011 ziek gemeld. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt aan werkgever een loonsanctie van 52 weken opgelegd wegens het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen. In november 2013 wijst het UWV Lees meer

Auteur: Loes Wevers
 
Delen op