+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

Blog

Niet meewerken aan mediation in dit geval geen reden voor een loonstop

Categorieën: arbeidsconflict   , Arbeidsongeschiktheid, Mediation
14/08/2019

Is sprake van een arbeidsconflict, dan wordt vaak – al dan niet door de bedrijfsarts na een ziekmelding van de werknemer – voorgesteld om in mediation aan een oplossing te werken. Een uitgangspunt van mediation is dat het op vrijwillige basis plaatsvindt en dat partijen Lees meer

Auteur: Bénine van Huisstede-Zeijlstra

Het strafontslag na inwerkingtreding van de Wnra.

Categorieën: Ambtenarenrecht
20/06/2019

De uitspraak (Centrale Raad van Beroep, 16 mei 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1664)Een medewerker heeft (onvoorwaardelijk) strafontslag gekregen vanwege te weinig verlof afschrijven, te lang pauzeren en e-mailgebruik in strijd met de geldende gedragsregels. In 2010 was al eens met hem gesproken over het feit dat hij te Lees meer

Auteur:

Ketenbepaling en opvolgend werkgeverschap

Categorieën: Ambtenarenrecht
13/05/2019

De uitspraak (Centrale Raad van Beroep, 26 juli 2018, TAR 2018/160) Een medewerker heeft de volgende dienstverbanden/aanstellingen gehad: 4 september 2013 – 1 januari 2014: een uitzendovereenkomst en van daaruit gedetacheerd bij het OM in de functie van administratief medewerker;  1 januari 2014 – 1 Lees meer

Auteur: Loes Wevers

Meer rechten voor flexibele werknemers

Categorieën: Arbeidsovereenkomst, Flexibele arbeidsrelaties (extern), Flexibele arbeidsrelaties (intern)
29/04/2019

De bescherming van werknemers in de zogenaamde platformeconomie is een actueel vraagstuk. Eerder moest een Nederlandse rechter oordelen of de overeenkomst tussen Deliveroo en een van haar fietskoeriers gekwalificeerd moest worden als een arbeidsovereenkomst, dan wel een opdrachtovereenkomst. De roep om betere arbeidsvoorwaarden voor de Lees meer

Auteur: Loes Wevers

Niet voldoen aan re-integratieverplichtingen – sanctie(s)

Categorieën: Ambtenarenrecht
26/04/2019

De uitspraak (Centrale Raad van Beroep , 11 augustus 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:3034) Een rijksambtenaar heeft zich in 2011 ziek gemeld. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt aan werkgever een loonsanctie van 52 weken opgelegd wegens het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen. In november 2013 wijst het UWV Lees meer

Auteur: Loes Wevers

Nieuwe EU-richtlijn zorgt voor twee maanden betaald ouderschapsverlof

Categorieën: Arbeidsovereenkomst, WAZO
12/04/2019

Op 1 januari 2019 werden in Nederland de verlofmogelijkheden verruimd voor partners bij de geboorte van een baby (zie ook: https://boontjeadvocaten.nl/article/meer-verlof-voor-partner-bij-geboorte-baby-wet-invoering-extra-geboorteverlof-wieg-aangenomen/). Door de inwerkingtreding van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) hebben partners op dit moment recht op vijf dagen betaald verlof. De werkgever betaalt Lees meer

Auteur: Dianne van Moerkerk

De vaststellingsovereenkomst

Categorieën: Ambtenarenrecht
02/04/2019

De uitspraak (Rechtbank Den Haag, 18 september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:11214) In deze uitspraak moet de Rechtbank Den Haag een uitleg geven over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst. De vraag is of partijen nu wel of niet bedoeld hadden vast te leggen dat de ambtenaar haar WW-aanspraken, Lees meer

Auteur: Loes Wevers

De vergoedingen in het ambtenarenrecht/arbeidsrecht

Categorieën: Ambtenarenrecht
19/03/2019

De zesde Wnra-blog staat online. Wilt u op een praktische wijze kennismaken met de overgang van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht? Meldt u zich dan aan voor onze blog: wnrablog@boontjeadvocaten.nl De uitspraak (Centrale Raad van Beroep, 24 januari 2017, 15/2960) Nadat een medewerker de disciplinaire Lees meer

Auteur: Loes Wevers

Actualiteiten bijzonder onderwijs

Categorieën: Onderwijsrecht, Ontslag, WAB
14/03/2019

Ontslagrecht & de Wab   Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerd. Met de komst van de WWZ zou het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en goedkoper worden. Om de praktijk eerst te laten wennen aan het nieuwe ontslagstelsel, zou de WWZ na vijf jaar grondig worden geëvalueerd. De WWZ blijkt Lees meer

Auteurs: Carola Meyer-de Swaan, Lucine Meijers

Ontheffing uit functie – wijziging arbeidsvoorwaarden

Categorieën: Ambtenarenrecht
04/03/2019

Vandaag alweer de vijfde blog in onze Wnra-reeks. Dit keer wordt een uitspraak van de CRvB besproken waarin een ambtenaar wordt ontheven uit zijn functie. Kan dat na inwerkingtreding van de Wnra nog steeds? U leest het in deze blog. Wilt u de Wnra-blog steeds Lees meer

Auteur: Loes Wevers
 
Delen op