+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

ActueelWerkgever moet arbeidstijd registreren

 

Het Hof van Justitie EU heeft op 14 mei 2019 geoordeeld dat werkgevers verplicht zijn een systeem te hanteren waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd. Aanleiding was een geschil tussen Spaanse bankmedewerkers en hun werkgever. De werknemers stelden overuren te hebben gemaakt, maar konden daarvoor geen bewijs aanvoeren.

Arbeidstijdenrichtlijn

Op grond van Richtlijn 2003/88/EG (de Arbeidstijdenrichtlijn) moeten lidstaten de nodige maatregelen treffen opdat werknemers voldoende rusttijd hebben in elk tijdvak van vierentwintig uur. In de Richtlijn wordt niet concreet aangegeven hoe de lidstaten de neergelegde rechten moeten waarborgen. Het wordt aan de lidstaten overgelaten om een concrete regeling in te voeren. Volgens het Hof kan het doel van de Richtlijn, namelijk een doeltreffende bescherming van de levens- en arbeidsomstandigheden van de werknemers en een betere bescherming van hun veiligheid en gezondheid, alleen worden verwezenlijkt wanneer de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer op een objectieve, toegankelijke en betrouwbare manier wordt geregistreerd.

Nationale regeling

Uit de uitspraak kan worden afgeleid dat lidstaten een nationale regeling moeten treffen waarin de verplichting aan werkgevers wordt opgelegd om een instrument te gebruiken waarmee de per dag en per week gewerkte uren objectief en betrouwbaar kunnen worden bepaald. Lidstaten hebben hierbij een zekere vrijheid: bij de totstandkoming van de betreffende regeling mag rekening worden gehouden met het specifieke karakter van alle betrokken branches en zelfs met de specifieke kenmerken van bepaalde ondernemingen, zoals de omvang. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat voor kleine bedrijven geen dure systemen, zoals een digitaal prikkloksysteem, verplicht wordt; een schriftelijke registratie kan al genoeg zijn. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de komende tijd een concrete regeling moeten opstellen. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Pauline Sick.

Pauline Sick

 

Actueel

19/11/2020

Intervisie

Wouter Hes en Jolanda de Groot zijn bij de NOvA alsook de VAAN geregistreerde intervisiebegeleiders Lees meer
01/07/2020

Boontje Advocaten sorteert voor op de toekomst

Al sinds de oprichting in 2001 richt Boontje Advocaten zich Lees meer

26/06/2020

ELA Global Employment Law Webinar Series: The Reimagined Workplace – Europe

24/06/2020

Boontje Advocaten bespreekt NOW 2.0 in vogelvlucht

Pascal Kruit en Björn Schouten bespreken NOW 2.0 in Lees meer

Quote

 
Delen op