+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

ActueelWerkgever moet arbeidstijd registreren

 

Het Hof van Justitie EU heeft op 14 mei 2019 geoordeeld dat werkgevers verplicht zijn een systeem te hanteren waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd. Aanleiding was een geschil tussen Spaanse bankmedewerkers en hun werkgever. De werknemers stelden overuren te hebben gemaakt, maar konden daarvoor geen bewijs aanvoeren.

Arbeidstijdenrichtlijn

Op grond van Richtlijn 2003/88/EG (de Arbeidstijdenrichtlijn) moeten lidstaten de nodige maatregelen treffen opdat werknemers voldoende rusttijd hebben in elk tijdvak van vierentwintig uur. In de Richtlijn wordt niet concreet aangegeven hoe de lidstaten de neergelegde rechten moeten waarborgen. Het wordt aan de lidstaten overgelaten om een concrete regeling in te voeren. Volgens het Hof kan het doel van de Richtlijn, namelijk een doeltreffende bescherming van de levens- en arbeidsomstandigheden van de werknemers en een betere bescherming van hun veiligheid en gezondheid, alleen worden verwezenlijkt wanneer de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer op een objectieve, toegankelijke en betrouwbare manier wordt geregistreerd.

Nationale regeling

Uit de uitspraak kan worden afgeleid dat lidstaten een nationale regeling moeten treffen waarin de verplichting aan werkgevers wordt opgelegd om een instrument te gebruiken waarmee de per dag en per week gewerkte uren objectief en betrouwbaar kunnen worden bepaald. Lidstaten hebben hierbij een zekere vrijheid: bij de totstandkoming van de betreffende regeling mag rekening worden gehouden met het specifieke karakter van alle betrokken branches en zelfs met de specifieke kenmerken van bepaalde ondernemingen, zoals de omvang. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat voor kleine bedrijven geen dure systemen, zoals een digitaal prikkloksysteem, verplicht wordt; een schriftelijke registratie kan al genoeg zijn. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de komende tijd een concrete regeling moeten opstellen. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Pauline Sick.

Pauline Sick

 

Actueel

03/04/2020

Nieuwsupdate: re-integratie tijdens de corona-periode, oproep van strafrechtadvocaten om de rechtbanken weer te openen, vandaag wordt bekend wanneer de aanvragen voor de NOW-regeling kunnen worden ingediend, en meer.

 
  • Er gelden tijdelijk coulantere regels bij de beoordeling van de Lees meer
02/04/2020

“Ontslag of beroep op de NOW-regeling? Gevolgen voor expats, bijzonder uitstel van betaling, Duitse en Europese maatregelen”

  • Ontslag is soms een betere optie dan de NOW-regeling, zo Lees meer
01/04/2020

Werkgevers opgelet: ogenschijnlijke fout in NOW-regeling kan grote gevolgen hebben!

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is iets meer dan een Lees meer
31/03/2020

NOW-regeling gepubliceerd

Vandaag om 10:00 uur heeft minister Koolmees in een persconferentie details kenbaar gemaakt over de Lees meer

Quote

 
Delen op