+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

ActueelVerzamelwet SZW en de wijzigingen in de WW per 1 januari 2016

 

Per 1 januari 2016 is de Verzamelwet SZW in werking getreden, met onder andere een aantal relevante aanpassingen in de Werkloosheidswet (WW).

Recht op uitkering pas na afloop opzegtermijn

Vóór 1 januari 2016 ontstond het recht op een WW-uitkering op het moment dat de dienstbetrekking eindigde, maar kon de werknemer dit recht niet geldend maken wanneer de voor de werkgever geldende opzegtermijn niet in acht werd genomen. In dat geval ontving hij de uitkering pas nadat de opzegtermijn was verstreken én werd de duur van de uitkering verkort met de duur van de niet in acht genomen opzegtermijn. Per 1 januari 2016 is dit gewijzigd: het recht op een WW-uitkering ontstaat pas na het verstrijken van de opzegtermijn en heeft geen invloed op de duur. Dit is dus gunstiger voor werknemers.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In de WW is een nieuwe uitsluitingsgrond opgenomen indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds met wederzijds goedvinden wordt beëindigd zonder dat in de arbeidsovereenkomst een tussentijdse opzegmogelijkheid is opgenomen. In dat geval heeft de werknemer pas recht op een WW-uitkering zodra de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zou zijn verstreken.

Arbeidsurenverlies als ijkpunt referte-eis

Om recht te krijgen op een WW-uitkering moet onder andere worden voldaan aan de referte-eis (laatste 26 van de laatste 36 weken werkzaam geweest). In de twee hiervoor genoemde situaties gaat het WW-recht later in. Om te voorkomen dat de werknemer daardoor niet meer aan de referte-eis voldoet, wordt voor de vaststelling of is voldaan aan die referte-eis het daadwerkelijke moment van arbeidsurenverlies als ijkpunt aangehouden.

Dit zijn slechts enkele wijzigingen van de Verzamelwet SZW 2016. Graag adviseren wij u nader over de diverse wijzigingen in het arbeidsrecht en de WW.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Dianne van Moerkerk.

Dianne van Moerkerk

 

Actueel

03/04/2020

Nieuwsupdate: re-integratie tijdens de corona-periode, oproep van strafrechtadvocaten om de rechtbanken weer te openen, vandaag wordt bekend wanneer de aanvragen voor de NOW-regeling kunnen worden ingediend, en meer.

 
  • Er gelden tijdelijk coulantere regels bij de beoordeling van de Lees meer
02/04/2020

“Ontslag of beroep op de NOW-regeling? Gevolgen voor expats, bijzonder uitstel van betaling, Duitse en Europese maatregelen”

  • Ontslag is soms een betere optie dan de NOW-regeling, zo Lees meer
01/04/2020

Werkgevers opgelet: ogenschijnlijke fout in NOW-regeling kan grote gevolgen hebben!

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is iets meer dan een Lees meer
31/03/2020

NOW-regeling gepubliceerd

Vandaag om 10:00 uur heeft minister Koolmees in een persconferentie details kenbaar gemaakt over de Lees meer

Quote

 
Delen op