+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

ActueelNieuwsupdate: het NOW-loket is geopend, de NOW-regeling is deels gewijzigd, gewijzigde regels voor het houden van een AvA en rechtszaken toch op afstand behandeld

 
 • Vanaf 09:00 uur vanochtend is het NOW-loket geopend. Het UWV vermeldt op de site tienduizenden aanvragen per dag te verwachten. Het UWV heeft op de site een pagina geopend met onder andere een checklist en belangrijke informatie over de NOW, te bereiken via deze link.
 • Vorige week (31 maart jl.) werden de details van de NOW-regeling bekend gemaakt. Afgelopen vrijdag, 3 april jl., werden al wat wijzigingen aangebracht. De wijzigingsregeling bevat – in het kort – het volgende:
  • Aanpassing van de berekening van de hoogte van de loonsom in het geval van en verzoek van toestemming voor een bedrijfseconomisch ontslag (art. 7:669 lid 3 onder a BW);
  • Een aanpassing van de vaststellingstermijn van 22 naar 52 weken;
  • Werkgevers met een buitenlands rekeningnummer kunnen binnen vier weken een Nederlands rekeningnummer doorgeven;
  • Het aanvragen van subsidie op grond van de NOW wordt meegewogen in ontslagaanvragen. Dat betekent dat de werkgever bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen aannemelijk zal moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet;
  • De berekening van de subsidie in het geval van een lagere loonsom – waar de blog van Björn over ging – wordt in de wijzigingsregeling verder toegelicht.
 • Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad ingestemd met toezending naar de Raad van State van een noodwet, die het voor alle rechtspersonen mogelijk maakt om een volledig virtuele algemene vergadering of ledenvergadering te houden. Het wetsvoorstel moet voor advies langs de Raad van State en zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel goedkeuren voordat het in werking kan treden. De noodwet regelt o.a. het volgende:
  • Het bestuur van een rechtspersoon kan op basis van de noodwet bepalen om een algemene vergadering of ledenvergadering te houden die uitsluitend via livestream te volgen is. Wel moeten de leden en aandeelhouders tijdens of voor aanvang van de vergadering vragen kunnen indienen;
  • Mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, doet dit niets af aan de rechtsgeldigheid van de genomen besluiten;
  • Het bestuur kan de termijn voor het houden van een algemene vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.
 • De Rechtspraak heeft voor de komende periode regels geformuleerd en per rechtsgebied de soorten zaken vastgesteld die – naast de meest urgente zaken – zoveel mogelijk toch op afstand worden behandeld. Doordat de voorzieningen voor een telefonische (beeld)verbinding zijn uitgebreid, kunnen vanaf 7 april meer en ook andere soorten zaken dan de meest urgente op afstand worden behandeld. De Rechtspraak heeft hiervoor een algemene regeling opgesteld.

Loes Wevers

 

Actueel

19/11/2020

Intervisie

Wouter Hes en Jolanda de Groot zijn bij de NOvA alsook de VAAN geregistreerde intervisiebegeleiders Lees meer
01/07/2020

Boontje Advocaten sorteert voor op de toekomst

Al sinds de oprichting in 2001 richt Boontje Advocaten zich Lees meer

26/06/2020

ELA Global Employment Law Webinar Series: The Reimagined Workplace – Europe

24/06/2020

Boontje Advocaten bespreekt NOW 2.0 in vogelvlucht

Pascal Kruit en Björn Schouten bespreken NOW 2.0 in Lees meer

Quote

 
Delen op