+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

ActueelNieuwsflits: ploegenrooster en controle van werknemers in tijden van corona

 
  • AWVN bericht over de invloed van het coronavirus op het ploegenrooster. Volgens AWVN kan in deze omstandigheden een beroep op artikel 5.10 Arbeidstijdenwet worden gedaan, dat erin voorziet dat bij plotselinge onvoorziene situaties – waarbij de veiligheid en gezondheid van mensen in het geding is en ernstige schade aan goederen kan ontstaan, en het werk geen uitstel duldt – dat de normen voor arbeidstijd en rusttijd terzijde gelegd kunnen worden. Meer hierover is te vinden op hun website, te bereiken via deze link.
  • De Autoriteit Persoonsgegevens (‘’AP’’) neemt een genuanceerder standpunt in voor wat betreft de controle van werknemers in verband met het coronavirus. In eerste instantie publiceerde de AP op haar website een leidraad die werkgevers verbood om hun werknemers op enigerlei wijze op coronavirus te controleren. Onlangs is deze leidraad echter geactualiseerd, ten behoeve van werkgevers. De nieuwe leidraad kan als volgt worden samengevat:
    • Werkgevers dienen zich te houden aan alle overheidsinstructies en -beperkingen met betrekking tot coronavirus en dienen hun werknemers te instrueren deze na te leven.
    • Werkgevers kunnen hun werknemers vragen hun eigen gezondheid te bewaken, ook tijdens de werkuren. Werknemers kunnen bijvoorbeeld worden gevraagd om hun eigen lichaamstemperatuur te meten. Ook mag een bedrijfsarts worden ingeschakeld om het personeel te laten testen op besmetting.
    • Bij wijze van uitzondering acht de AP het toegestaan dat werkgevers zieke werknemers naar huis sturen. Dit is het geval wanneer de werknemer tekenen van verkoudheid of griep vertoont, of wanneer de werkgever ‘twijfelt’ of de werknemer al dan niet besmet is met het coronavirus.
  • De AP heeft ook aangekondigd overheden en bedrijven tijdens de coronacrisis ruimte te geven om zich te concentreren op de bestrijding van het virus. Zo krijgen organisaties waar nodig meer tijd om te reageren op vragen van de AP en geeft de AP initiatieven om de volksgezondheid te beschermen ruim baan.

Loes Wevers

 

Actueel

19/11/2020

Intervisie

Wouter Hes en Jolanda de Groot zijn bij de NOvA alsook de VAAN geregistreerde intervisiebegeleiders Lees meer
01/07/2020

Boontje Advocaten sorteert voor op de toekomst

Al sinds de oprichting in 2001 richt Boontje Advocaten zich Lees meer

26/06/2020

ELA Global Employment Law Webinar Series: The Reimagined Workplace – Europe

24/06/2020

Boontje Advocaten bespreekt NOW 2.0 in vogelvlucht

Pascal Kruit en Björn Schouten bespreken NOW 2.0 in Lees meer

Quote

 
Delen op