+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

ActueelDe transitievergoeding – een update

 

In het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) heb ik eerder aandacht besteed aan de op handen zijnde wijziging van de regelgeving met betrekking tot de transitievergoeding. In deze column bespreek ik de vraag of de hoogte van de transitievergoeding naar beneden moet worden bijgesteld als deze meer bedraagt dan het salaris dat de werknemer zou hebben ontvangen als hij tot de pensioengerechtigde leeftijd zou hebben doorgewerkt. Een positieve beantwoording lijkt redelijk. De realiteit blijkt echter anders.

Recht & rechtspraak

Voor de WWZ werd de ontbindingsvergoeding bepaald op basis van de Kantonrechtersformule, waarin onder meer de leeftijd van de werknemer van invloed was op de hoogte van de vergoeding. Op grond van de Aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters werd de ontbindingsvergoeding bovendien gemaximeerd om te voorkomen dat deze hoger zou zijn dan de inkomensderving tot aan de pensioneringsdatum.

Op grond van het huidige artikel 7:673 BW staat de hoogte van de transitievergoeding los van de leeftijd van de werknemer en is deze gerelateerd aan de duur van het dienstverband. De transitievergoeding is bovendien gemaximeerd op EUR 79.000 (dan wel een jaarsalaris als dat hoger is). Verder staat in de wet dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Van een maximering in lijn met de oude Aanbevelingen is echter geen sprake. De vraag is dan ook of de vergoeding desalniettemin gemaximeerd zou moeten kunnen worden.

In een recente uitspraak is bevestigd dat een afwijking van artikel 7:673 BW alleen in zeer uitzonderlijke situaties mogelijk is, te weten: als toekenning van een volledige transitievergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (Hoge Raad 5 oktober 2018, ECLI:NL: HR:2018:1845). Uit de uitspraak volgt dat niet snel aan dit criterium voldaan zal worden, nu een rechter terughoudend moet zijn bij toepassing daarvan, zeker nu het gaat om dwingend recht, waarbij de transitievergoeding gekoppeld aan vaste regels (zonder maximering in lijn met het oude recht) in plaats van aan de individuele omstandigheden van de werknemer.

Praktijk

De vraag is wat het voorgaande voor de praktijk betekent. Naar verwachting zal dit tot gevolg hebben dat werkgevers in geval van reorganisatie er alles aan zullen doen om de oudere werknemers die de AOW- gerechtigde leeftijd naderen buiten schot te laten. De vraag is dan uiteraard wie er in plaatst daarvan voor ontslag zullen worden voorgedragen.

Voor eventuele vragen hierover kunt u contact opnemen met Carola Meyer-de Swaan.

Carola Meyer-de Swaan

 

Actueel

03/04/2020

Nieuwsupdate: re-integratie tijdens de corona-periode, oproep van strafrechtadvocaten om de rechtbanken weer te openen, vandaag wordt bekend wanneer de aanvragen voor de NOW-regeling kunnen worden ingediend, en meer.

 
  • Er gelden tijdelijk coulantere regels bij de beoordeling van de Lees meer
02/04/2020

“Ontslag of beroep op de NOW-regeling? Gevolgen voor expats, bijzonder uitstel van betaling, Duitse en Europese maatregelen”

  • Ontslag is soms een betere optie dan de NOW-regeling, zo Lees meer
01/04/2020

Werkgevers opgelet: ogenschijnlijke fout in NOW-regeling kan grote gevolgen hebben!

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is iets meer dan een Lees meer
31/03/2020

NOW-regeling gepubliceerd

Vandaag om 10:00 uur heeft minister Koolmees in een persconferentie details kenbaar gemaakt over de Lees meer

Quote

 
Delen op