+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

Arbeidsrecht Plus

Boontje Advocaten

Boontje Advocaten hanteert de Arbeidsrecht Plus Formule. Iedere advocaat heeft, naast algemene kennis van het arbeidsrecht, een of meer bijzondere aandachtsgebieden binnen het arbeidsrecht. Dankzij deze ver doorgevoerde specialisatie kunnen wij een grote mate van expertise aan onze cliënten bieden. Bovendien dragen onze advocaten bij aan het maatschappelijk debat, bijvoorbeeld door deel te nemen aan werkgroepen die adviezen uitbrengen aan de regering over nieuwe wetsvoorstellen. Daarnaast doceren en publiceren veel van onze advocaten over onderwerpen die betrekking hebben op hun specifieke aandachtsgebied.

In het kader van de Arbeidsrecht Plus Formule volgen al onze advocaten een post-academische opleiding arbeidsrecht. De verdere kennisontwikkeling en kwaliteit wordt geborgd door collegiaal vakoverleg en interne opleiding, met de inzet van de exclusief aan ons kantoor verbonden hoogleraar arbeidsrecht prof. mr. C.J. (Cees) Loonstra. Cees Loonstra is ook actief betrokken bij de praktijkvoering van ons kantoor en de advisering aan onze cliënten.

Alle advocaten van Boontje Advocaten zijn lid van een of meerdere specialisatievereniging(en):

 • de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
 • de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)
 • de Vereniging voor Corporate Litigation (VCL)
 • de Vereniging voor Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA)
 • de European Employment Lawyers Association (EELA)

Enkele advocaten zijn bovendien als mediator werkzaam en ingeschreven in het MfN Register van Mediators (voorheen het NMI).

Onze advocaten voldoen ruimschoots aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten en de VAAN voorgeschreven verplichtingen met betrekking tot permanente educatie.

Aandachtsgebieden:

 • Ambtenarenrecht
 • Arbeidsongeschikte werknemer
 • Arbeidsvoorwaarden
 • CAO-recht
 • Concurrentiebeding
 • Flexibele arbeidsrelaties (inclusief Wet DBA)
 • Fraude, corruptie en integriteitskwesties
 • Gelijke behandeling
 • Internationale arbeidsverhoudingen & expats
 • Medezeggenschapsrecht
 • Mediation
 • Onderwijsrecht
 • Ontslagvergoedingen (inclusief WNT)
 • Oudere werknemer
 • Overgang van onderneming
 • Privacy
 • Procesrecht
 • Reorganisaties
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Statutair bestuurder
 • Uitzendovereenkomsten & payrolling
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 
Delen op