+31 (0)20 - 572 71 90 +31 (0)20 - 572 71 99 info@boontjeadvocaten.nl
Boontje Advocaten || Arbeidsrecht Plus

Danny Vesters

 
+31 (0) 20 5727190

Vanaf het begin van zijn carrière in 2005 houdt Danny Vesters zich uitsluitend bezig met het arbeidsrecht, waarbij hij zich in het bijzonder richt op de internationale praktijk, flexibiliteit in arbeidsrelaties (platformisering, opdracht (ZZP, DBA), detacheren/uitzenden) en privacy. Ter zake privacy heeft Danny binnen Boontje Advocaten de privacy praktijk opgezet en opereert hij met het Privacy Team op het snijvlak van het arbeidsrecht en het privacy recht. Met het Privacy Team richt Danny zich (onder andere) op implementatie en compliance vraagstukken, adviseert hij over de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alsook over de meldplichten datalekken, de doorgifte van persoonsgegevens, verwerkersovereenkomsten, de screening en monitoring van werknemers door werkgevers en de rol van de OR.

terug

Trackrecord

 • het adviseren en begeleiden van diverse internationale ondernemingen bij de implementatie van de AVG, de herinrichting van werkprocessen en het opleiden en trainen van werknemers;
 • het adviseren en begeleiden van een groot accountantskantoor bij de intern gerichte implementatie van de AVG;
 • het bijstaan van (internationale) ondernemingen bij de privacy aspecten van het arbeidsrecht;
 • het adviseren van ondernemingen in de detacherings-/uitzendbranche;
 • het adviseren van internationale ondernemingen op arbeidsrechtelijke aspecten alsmede het begeleiden en onderwijzen van deze ondernemingen over het Nederlandse arbeidsrecht.

Bijzonderheden

 • heeft Grotius afgerond in 2013;
 • verzorgt seminars en trainingen over arbeidsrechtelijke ontwikkelingen aan internationale ondernemingen;
 • verzorgt seminars, workshops en awareness trainingen aan (internationale) ondernemingen over de privacy gerelateerde aspecten van het arbeidsrecht;
 • publiceert met enige regelmaat over privacy in het arbeidsrecht;
 • gecommitteerde afstudeerzittingen juridische Hogeschool Avans & Fontys;
 • adviseur harassment complaints committee Greenpeace.
 
Delen op